23.11.2022 TARİHLİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
  3. Genel Kurulu yönetmek üzere divan başkanı, divan üyesi ve divan kâtibi seçilmesi.
  4. Başkanın açılış konuşması.
  5. Faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir-gider bilançosu, tahmini bütçenin okunması.
  6. 22.04.2022 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı resmî gazetede yayımlanan 7405 No’lu Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince spor kulüplerinin Gençlik Spor Bakanlığına devredilmesinden kaynaklı hasıl olan tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması.
  7. Yeni dönem yönetim ve denetleme kurulu seçimi.
  8. Dilek ve temenniler.
  9. Kapanış.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.